PUBLICERAT MATERIAL


VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER

Högfors-Rönnholm, E., Stén, P., Christel, S., Fröjdö, S., Lillhonga, T., Nowak, P., Österholm, P., Dopson, M., Engblom, S. (2023). Targeting oxidation sites on boreal acid sulfate soil macropore surfaces mitigates acid and metal release to recipient water streams. Applied Geochemistry. Volume 158.
 
 

Högfors-Rönnholm, E., Lundin, D., Brambilla, D., Christel, S., Lopez-Fernandez, M., Lillhonga, T., Engblom, S., Österholm, P., Dopson, M. (2022).
Gallionella and Sulfuricella populations are dominant during the transition of boreal potential to actual acid sulfate soils. Communications Earth & Environment volume 3, Article number: 304.

Högfors-Rönnholm, E., Christel, S., Lillhonga, T., Engblom, S., Österholm, P. , Dopson, M. (2020).
Biodegraded peat and ultrafine calcium carbonate result in retained metals and higher microbial diversities in boreal acid sulfate soil.
Soil Ecology Letters 2, 120–130.

Högfors-Rönnholm, E., Lopez-Fernandez, M., Christel, S., Brambilla, D., Huntemann, M., Clum, A., Foster, Bri., Foster, Bry., Roux, S., Palaniappan, K., Varghese, N., Mukherjee, S., Reddy, T.B.K., Daum, C., Copeland, A., Chen, I.-M.A., Ivanova, N.N., Kyrpides, N.C., Harmon-Smith, M., Eloe-Fadrosh, E.A., Lundin, D., Engblom, S., Dopson, M. (2019). 
Metagenomes and metatranscriptomes from boreal potential and actual acid sulfate soil materials. 
Scientific Data 6, 207. 

Stén, P., Dalhem, K., Engblom, S., Grannas, A., Högfors-Rönnholm, E., Rosendahl, R., Österholm, P. (2019).
 
Kemiallinen täsmäkäsittely happamilla sulfaattimailla.
Pdf.
Vesitalous 1, 52–57.

Dalhem, K., Engblom, S., Stén, P., Österholm, P. (2019). 

Subsurface hydrochemical precision treatment of a coastal acid sulfate soil. Applied Geochemistry Volume 100, 352-362.

Engblom, S., Högfors-Rönnholm, E. (2019).

Sura sulfatjordar i en hållbar och produktiv jordbruksanvändning.
Essä. Vasabladet. 05.10.2019. 

Högfors-Rönnholm, E., Christel, S., Engblom S., Dopson, M. (2018).
Indirect DNA extraction method suitable for acidic soil with high clay content. MethodsX 136-140.

Högfors-Rönnholm, E., Christel, S., Dalhem, K., Lillhonga, T., Engblom, S., Österholm, P., Dopson, M. (2018). 

Chemical and microbiological evaluation of novel chemical treatment methods for acid sulfate soils.

Science of the Total Environment 625, s. 39-49.

Wu, X., Sten, P., Engblom, E., Nowak, P., Österholm, P., Dopson, M. (2015).
 
Impact of mitigation strategies on acid sulfate soil chemistry and microbial community.
Science of the Total Environment 526, 215–221.
 
 

Engblom, S., Lall, K.-E., Rosendahl, R., Stén, P., Österholm, P. (2014).
I Precikem-projektet utvecklas kemiska precisionsmetoder för behandling av sura sulfatjordar.
Pdf. Täckdikningsföreningen.  Medlemspublikation 1/2014. s. 44-46.

Engblom, S., Lall, K.-E., Rosendahl, R., Stén, P., Österholm, P. (2014).
Precikem-projektissa kehitetään happamien sulfaattimaiden kemiallista täsmäkäsittelyä.
Pdf. Salaojayhdistys.  Jäsenjulkaisu 1/2014. s. 25-27.


Wu, X., Wong, Z.L., Sten, P., Engblom, S., Österholm, P., Dopson, M. (2013). 

Microbial community potentially responsible for acid and metal release from an Ostrobothnian acid sulfate soil.

FEMS Microbiology Ecology 84, 555–563.
 


PUBLIKATIONER OM PROJEKTET

ProPRECIKEM minimerar jordbrukets miljöpåverkan. (2020). Finansieringspublikation 2020. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.  Landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. s.9. Pdf.

ProPRECIKEM minimoi maanviljelyn ympäristövaikutukset. (2020). Rahoitusjulkaisu 2020. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. s.9. Pdf.


Happamiensulfaattimaiden ympäristökuorma kuriin. (2019).
Artikel. Uponors kundtidskrift Putkessa våren 2019.  s. 24-25.

Projekt ska minska utsläpp från sura sulfatjordar. (2018).
Intervju. Ljudklipp. Yle Arenan. Yle Vega Österbotten. 7.9.2018.
 

Fortsatt jordbrukande och bättre miljö och vattenskydd är målet.
(2018).
Artikel. Landsbygdens folk.  03.09.2018. 

Forskare från Vasa söker lösning på globalt problem – österbottniska sura sulfatjordar blev kändisar på konferens i Rio. (2018).
Artikel. Yle Österbotten.  23.08.2018. 

Forskare Sten Engblom och Eva Högfors-Rönnholm om sura sulfatjordar. (2018). Ljudklipp. Arenan. Radio YLE VEGA Österbotten. 23.08.2018. 

Österbottniska sura sulfatjordar i fokus i Rio de Janeiro. (2018).
Artikel. Landsbygdens folk. 15.08.2018.

Våra sura jordar blir världskändisar – Vasaforskare föreläser i Brasilien. (2018).
Artikel. Vasabladet. 10.08.2018.  

Sura jordar räddas med precisionskemi. (2013).
Artikel. Vasabladet. 07.08.2013. 


POSTERS/ABSTRAKT

Engblom, S., Grannas, A., Högfors-Rönnholm, E., Stén, P., Österholm, P. (2023). Altakastelun kehittäminen happamilla sulfaattimailla. (Development of combined subsurface irrigation and acidity control on acid sulfate soils) (abstrakt). Muntlig presentation på finska av Stén, P. Xll Maaperätieteiden päivien abstraktit. The 12th Finnish Soil Science Conference 10.-11.1.2023. Helsinki, Finland. A 1-page abstract published in a special issue of Pro Terra 76/2023, 38.
 
 
 

Engblom, S., Högfors-Rönnholm, E., Stén, P., Grannas, A., Österholm, P. (2022). 
Recent developments at the Risöfladan Experimental Field. (poster).
Pdf. Glasgow 22nd World Congress of Soil Science. 31.7-5.8 2022. Glasgow, Scotland.
 
 

Engblom, S., Högfors-Rönnholm, E., Stén, P., Christel, S., Fröjdö, S., Lillhonga, T., Nowak, P., Österholm, P., Dopson, M. (2019).

Mitigating the effects of an acid sulfate soil – the importance of macropore surfaces. (abstrakt).
Muntlig presentation av Engblom, S. at European Geosciences Union (EGU) General Assembly (session Acid sulfate soils, sulfidic materials and wetland soils). Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU 2019-8293. 7-12.4 2019. Wien, Austria. 

Högfors-Rönnholm, E., Christel, S., Dalhem, K., Lillhonga, T., Engblom, S., Österholm, P., Dopson, M. (2018).  
Effects of calcium carbonate and peat addition on agricultural acid sulfate soil microbiology and geochemistry. (abstrakt).
Muntlig presentation av Högfors-Rönnholm, E. 21st World Congress of Soil Science. 12-17.8 2018. Rio de Janeiro, Brazil. 
 
 
 

Engblom, S., Stén, P., Rosendahl, R., Högfors-Rönnholm, E., Grannas, A., Österholm, P., Dopson, M. (2018).
New Developments in Precision Chemical Treatments of Acid Sulfate Soils. (abstrakt).
Muntlig presentation av Engblom, S. at Topic WG14 Acid Sulfate Soils: Acid sulfate soils: processes, assessment and management. 21st World Congress of Soil Science. 12-17.8 2018. Rio de Janeiro, Brazil.

Dalhem, K., Engblom, S., Stén, P., Österholm, P. (2018).
Reducing release of acidity and metals from agricultural acid sulfate soils with hydrochemical precision treatment. (abstrakt).
Muntlig presentation av Dalhem, K. at Topic WG14 Acid Sulfate Soils: Acid sulfate soils: processes, assessment and management . 21st World Congress of Soil Science. 12-17.8 2018. Rio de Janeiro, Brazil.

Engblom, S., Stén, P., Österholm, P., Rosendahl, R., Grannas A. (2018). 
Chemical precision treatments of acid sulfate soils. (abstrakt).
Muntlig presentation av Stén, P. Wascon 2018 - 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials. 6-8.6 2018. Tampere, Finland.  

Engblom, S., Stén, P., Österholm, P., Rosendahl, R., Grannas A., Lall, K.-E.
(2016)
.
Precision Chemical Treatment of Acid Sulfate Soils for the Protection of Waters in Environmentally Sustainable Agriculture. (poster).
Pdf. 8th International Acid Sulfate Soils Conference.  17-23.7 2016. College Park, Maryland, USA.

Engblom, S., Lall, K.-E., Rosendahl, R., Stén, P., Österholm, P. (2015). Kalkin lisääminen happamien sulfaattimaiden altakasteluveteen. (Subsurface Chemigation of Acid Sulfate Soils) (abstrakt).
Muntlig presentation på finska av Stén, P. VIII Maaperätieteiden päivien abstraktit. The 8th Finnish Soil Science Conference 15-16.1 2015. Helsinki, Finland. A 2-page abstract published in a special issue of Pro Terra 67/2015, 15–16. 
 
 
 
 

Rosendahl, R., Lall, K.-E., Engblom, S., Stén, P., Österholm, P. (2014). Subsurface Drainage System for Chemical Precision Treatment of Acid Sulfate Soils. (poster).
Pdf. ICID International Drainage Workshop. 23-26.6 2014. St. Petersburg, Pushkin, Russia.

Österholm, P., Nystrand, M., Engblom, S., Stén, P., Nowak, P. (2014). Effects of subsurface treatment of acid sulfate soils on water quality. (poster).
Pdf. 20th World Congress of Soil Science. 8-13.6 2014. Jeju, South Korea.

 
Engblom, S., Stén, P., Österholm, P., Rosendahl, R., Lall, K.-E. (2014).
Subsurface chemigation of acid sulfate soils – a new approach to mitigate acid and metal leaching. (abstrakt).
Muntlig presentation av Engblom, S. 20th World Congress of Soil Science. 8-13.6 2014. Jeju, South Korea.

 
 
 
 
Rosendahl, R., Lall, K.-E., Engblom, S., Stén, P. Österholm, P. (2012).
The Risöfladan Experimental Field for Chemical Precision Treatment of Acid Sulfate Soils. (abstrakt). 
The 7th International Acid Sulfate Soil Conference. 26.8–1.9 2012. Vaasa, Finland. Extended abstract included in the Proceedings volume published by Geological Survey of Finland, Guide 56 2012, ISBN 978-952-217-200-6 (PDF), ISSN 0781-4240.
 

Stén, P., Engblom, S., Heikkilä, S., Andersson, T., Nowak, P. (2012).
Column Leaching Experiments on Acid Sulphate Soils from the Risöfladan Experimental Field in Vaasa, Finland. (abstrakt). 
The 7th International Acid Sulfate Soil Conference. 26.8–1.9 2012. Vaasa, Finland. Extended abstract included in the Proceedings volume published by Geological Survey of Finland, Guide 56 2012, ISBN 978-952-217-200-6 (PDF), ISSN 0781-4240.

Wu,X., Wong,Z. L., Sten,P., Engblom,S., Österholm,P., Dopson,M. (2012).
Microbial Populations in Acid Sulfate Soils: Potential Role in Metal and Acid Release. (abstrakt).
Muntlig presentation av Dopson, M. The 7th International Acid Sulfate Soil Conference. 26.8–1.9 2012. Vaasa, Finland. Extended abstract included in the Proceedings volume published by Geological Survey of Finland, Guide 56 2012, ISBN 978-952-217-200-6 (PDF), ISSN 0781-4240. 
 
 

EXAMENSARBETEN
 

Ahonen, F. (2022).
Långtidseffekter av underbevattning med suspensioner av kalk, kalciumhydroxid och torv i sura sulfatjordar. Pro gradu-avhandling i geologi och mineralogi. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi.

Hyvönen, J. (2018). 

Geokemiska effekter av precisionsbehandling av sura sulfatjordar.
Pdf. Pro gradu-avhandling i geologi och mineralogi. Naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi. 
 
 
 
 
 
 

Hinders, J. (2018).
Effekter av kemisk precisionsbehandling på vattenkvaliteten från en sur sulfatjord.
Pro gradu-avhandling i geologi och mineralogi. Åbo Akademi. 

Klu, B. A. (2017).
Mitigating the Release of Acidity and Metals from an Acid Sulfate Soil.
Pdf. Bachelor´s Thesis for Degree Programme in Environmental Engineering.
Novia University of Applied Sciences, Vaasa.

Dalhem, K. (2014).

Effekter av kemisk precisionsbehandling på markgeokemin i sura sulfatjordar. Kandidatavhandling i geologi och mineralogi. Åbo Akademi.
 

Nylund, S. (2014).
Vattenbalans i åkermark med reglerad dränering och hydrologisk isolering. Kandidatavhandling i geologi och mineralogi. Åbo Akademi.ÖVRIGA PUBLIKATIONER
 
 
 
 

Högfors-Rönnholm, E. (2021).
Österbottens sura jord. 
Streamat föredrag. Länk till youtube. Vetenskapskarnevalen i Vasa. 19.11.2021.

Animering av Dahlbäck, Y. (2022) samt videodokumentation av Blåfield, K.  (2021).
Risöfladan experimental field. Animering över försöksfältet samt video med Sten Engblom som presenterar fältförsöken. Länk till youtube. 

 
 
 
 
 
 
 
Sten, P., Boman, A., Engblom, S. (2016).
Sulfaattimaaekskursiolla Tanskassa.
Reseberättelse. Vesitalous 1/2016, s. 50-52.
 

Stén, P. (2012).
Sulfaattimaatutkijat kokoontuivat Vaasassa. Artikkeli (s.46). Vesitalous. 6/2012.

Precikems broschyr. (pdf) 

Videodokumentation - Precikem och Precikem II
I samband med Boden-projektet har aktiviteter inom PRECIKEM-projekten dokumenterats av Kim Blåfield. Totalt 10 st videon. Länk till youtube.
 

Videodokumentation - Precikem - ny miljöteknik för sura sulfatjordar. (2012). En 15 min video som presenterar Precikem-projektet. Klipp av Peter Ahlroos (Medverkande Thomas Andersson, Sten Engblom, Kjell-Erik Lall, Rainer Rosendahl, Pekka Stén, Peter Österholm).